شنبه, 12 آذر,1401

ارتقای مهارت طراحان و نقاشان

مکان دوره : استان مازندران- شهرستان ساری
زمان دوره : 16 تا 18 بهمن ماه 1395

هدف از اجرای دوره

شناخت تقاضاي بازارهاي هدف و چگونگي انتقال خواسته مشتري به طراح به عنوان اصلي¬ترين بخش توليد فرش وابتداي فرآیند توليد و همچنين ارتقاي مهارت طراحان بازآموزي فعالان در اين رشته در جهت آشنايي با فناوري¬هاي روز و در نتيجه افزايش توان رقابتي فرش ايران به جهت توانايي ارائه طرح و نقشه مورد نياز بازارهاي هدف و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني فرش از اهداف اين دوره است.
ضرورت اجرای دوره
با وجود حضور نرم افزارهاي مختلف طراحي فرش از سالها پيش در بازار داخل و همچنين فعاليت خوب شرکت¬هاي داخلي براي بومي ساختن نرم افزارهاي تخصصي فرش برخي طراحان و نقاشان در مناطق مختلف فرشبافي ايران آشنايي چنداني با اين مساله نداشته و کماکان به صورت سنتي فعاليت مي کنند و به همين جهت داراي مشکلاتي در مراحل گوناگون طراحي و رنگ آميزي نقشه به ويژه در مدت زمان طراحي و قابليت تغييرات بنا به خواست سفارش دهنده هستند. اين مشکلات به صورت مسائل عملي و نظري بروز نموده و باعث افت کيفيت طرح و رنگ شده و در نهايت سفارش پذيري فرش توليدي را دچار نقصان خواهد کرد. براي رفع چنين مشکلاتي برگزاري دوره-هاي آموزشي و توجيهي براي اين قشر از دست اندرکاران توليد فرش ضروري مي¬باشد.
برنامه دوره

رديف

عنوان درس

مدت زمان درس

تجهيزات مورد نياز

نظري

عملي

1

آشنايي با مباني گرافيک کامپيوتر و مفاهيم فايل هاي تصويري

2

1

کامپيوتر- نرم افزارهاي مورد نياز-امکانات پخش مولتي مديا

2

مراحل طراحي نقشه فرش با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ

 

2

10

//

3

آشنايي با نرم افزار طراحی فرش بوریا، کاربردها و قابلیت­های ویژه آن

 

1

5

//

4

آزمون دوره

1

2