چهارشنبه, 12 مهر,1402

آموزش مهارت های کارآفرینی

مکان دوره : استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز
زمان دوره : 21 تا 23 فروردین 1397

هدف از اجرای دوره

- آشنایی مخاطبان با مبانی و مفاهیم کارآفرینی به منظور آشنایی با مقدمات لازم جهت ورود به عرصه کارآفرینی
- آشنایی مخاطبان با مهارت های لازم جهت کارآفرینی و چگونگی به کارگیری آنها در بازار کار
- آشنایی مخاطبان با اصول و مبانی خلاقیت، نوآوری و ایده یابی در مواجه با فرصت¬های کسب وکار
- آموزش مخاطبان با فرآیندهای ایده یابی تا تجاری سازی ایده ها در مبحث کارآفرینی
ضرورت اجرای دوره
مواجهه با خیل عظیمی از فارغ التحصیلان و جوانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی جویای کار در جامعه کنونی که علیرغم کسب مبانی و دانش اولیه رشته دانشگاهی و آموزشی خود از توانایی بکارگیری اندوخته های علمی در محیط واقعی برای ایجاد یک کسب و کار مستقل و یا تیمی برخوردار نیستند، نشان دهنده وجود کاستی ها و کمبودهایی در نظام رسمی آموزشی در جهت آموزش مهارت های لازم مخاطبان برای بنیان نهادن یک کسب و کار مبتنی بر اندوخته ها و مهارت های فنی و اکتسابی در محیط آموزشی دانشگاهی و یا تجربی است. از این رو برپایی دوره های آموزشی تخصصی با تمرکز بر آموزش مبانی، اصول و مهارت های کارآفرینی می تواندبخش عمده ای از این کاستی ها را جبران نموده و مخاطبان این دوره ها را مهیای ورود به بازار کسب و کار مستقل و یا در قالب تیم های چند نفره و مشارکتی نماید.
اجرای موفق این دوره ها می تواند ایده ها و ابزارهای لازم در جهت اشتغال و رونق بخشی به فرآیندهای تولید و توزیع فرش دستبافت ایران را در اختیار بخش قابل توجهی از دانش آموختگان و فعالان حوزه فرش قرار دهد.
برنامه دوره
 •  

عنوان مبحث

سرفصل مطالب

مدت زمان برگزاری

تجهیزات مورد نیاز

صبح روز اول

مهارت های کارآفرینی

 • - اهمیت و جایگاه کارآفرینی در جامعه
 • - مبانی کارآفرینی
 • - مهارت های کار آفرینی و پرورش آنها (خلاقیت، ایده یابی، خود مدیریتی، تصمیم گیری، انگیزش، ریسک پذیری، فنون مذاکره و...)
 1.  

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و سیستمصوتی

نماز و ناهار و استراحت

بعد از ظهر روز اول

مهارت های کارآفرینی

 • - موانع و مشکلات کارآفرینی
 • - ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • - اجرای الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار
 1.  

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و سیستم صوتی

صبح روز دوم

فرآیند ایده یابی تا تجاری سازی

 • - نقش فناوری در توسعه کارآفرینی
 • - فرآیندهای کارآفرینی و تجاری سازی ایده ها (طراحی مدل کارآفرینی)
 • - کارآفرینی در فرش و صنایع دستی
 1.  

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و سیستم صوتی

نماز و ناهار و استراحت

 

 

 

بعد از ظهر روز دوم

تشخیص فرصتهای سرمایه گذاری

 • - فرصت و تفاوت کشف فرصت با ایجاد فرصت
 • - نوآوری و تفاوت آن با خلاقیت
 • - فرایند نوآوری
 1.  

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و سیستم صوتی

صبح روز سوم

کسب و کار

 • - تعریف کسب و کار
 • - نحوه جستجوی ایده و کسب و کار
 • - تکنیکهای جستجو
 • - نحوه تامین منابع مالی و انسانی
 • - انجام کار گروهی
 • - بازاریابی کسب و کار
 • - شناخت بازار
 • - نحوه تنظیم طرح کسب و کار
 • - آشنایی با قانون کار، بیمه و قوانین مالیاتی

 

 1.  

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و سیستم صوتی

نماز و ناهار و استراحت

بعد از ظهر روز سوم

مباحث مدیریتی

 • - تعریف مدیریت و بررسی انواع مدیریتهای کلاسیک
 • - مدیریت باز
 • - مدیریت منابع مالی و انسانی
 • - برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • - رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 1.  

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و سیستم صوتی