طراحی سایت
شنبه 29 تیر 1398
EN

بازاریابی وفروش فرش دستباف

مکان دوره : استان کرمانشاه- شهرستان کرمانشاه
زمان دوره : 18 تا 20 اردیبهشت ماه 1397

هدف از اجرای دوره