ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401

ارتقای مهارت طراحان و نقاشان

مکان دوره : استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان
زمان دوره : 19 تا 21 اردیبهشت 1396

هدف از اجرای دوره

این دوره به منظور ارتقای سطح مهارت طراحان و نقاشان فرش استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود. شناخت تقاضاي بازارهاي هدف و چگونگي انتقال خواسته مشتري به طراح به عنوان اصلي¬ترين بخش توليد فرش وابتداي فرآیند توليد و همچنين ارتقاي مهارت طراحان بازآموزي فعالان در اين رشته در نتيجه افزايش توان رقابتي فرش ايران به جهت توانايي ارائه طرح و نقشه مورد نياز بازارهاي هدف و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني فرش از اهداف اين دوره است.
ضرورت اجرای دوره
با وجود حضور نرم افزارهاي مختلف طراحي فرش از سالها پيش در بازار داخل و همچنين فعاليت خوب شرکت¬هاي داخلي براي بومي ساختن نرم افزارهاي تخصصي فرش برخي طراحان و نقاشان در مناطق مختلف فرشبافي ايران آشنايي چنداني با اين مساله نداشته و کماکان به صورت سنتي فعاليت مي کنند و به همين جهت داراي مشکلاتي در مراحل گوناگون طراحي و رنگ آميزي نقشه به ويژه در مدت زمان طراحي و قابليت تغييرات بنا به خواست سفارش دهنده هستند. اين مشکلات به صورت مسائل عملي و نظري بروز نموده و باعث افت کيفيت طرح و رنگ شده و در نهايت سفارش پذيري فرش توليدي را دچار نقصان خواهد کرد. براي رفع چنين مشکلاتي برگزاري دوره¬هاي آموزشي و توجيهي براي اين قشر از دست اندرکاران توليد فرش ضروري مي¬باشد.
برنامه دوره

رديف

عنوان درس

مدت زمان درس

تجهيزات مورد نياز

نظري

عملي

1

سبک شناسی نقشه فرش در مناطق مختلف

آشنايي با طرح‌ها و نقوش رايج در قالي مناطق مختلف ایران(خراسان-فارس- کرمان- سیستان و بلوچستان)

2

 

کلاس درس مجهز به ویدئو پروژکتور و کامپیوتر

2

شناخت نقش مايه هاي اصيل هر منطقه(منفرد و ترکيبي)

2

 

کلاس درس مجهز به ویدئو پروژکتور و کامپیوتر

3

مراحل طراحي نقشه فرش با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ

 

2

16

کامپيوتر- نرم افزارهاي مورد نياز-امکانات پخش مولتي مديا

4

آزمون دوره

1

1