شنبه, 01 مهر,1402
  •  
  • چهارشنبه, 3 اردیبهشت 1399
  • يكشنبه, 29 مرداد 1396

ویژه تولیدکنندگان
مریم بینش | چهارشنبه, 29 فروردین 1397 | 10.5 MB
دانلود
تفاهم نامه ایران و پاکستان
fahimirad | چهارشنبه, 3 اردیبهشت 1399 | 1.9 MB
دانلود
تفاهم نامه ایران و روسیه
fahimirad | چهارشنبه, 3 اردیبهشت 1399 | 812.2 KB
دانلود
تفاهم نامه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
fahimirad | سه شنبه, 2 مهر 1398 | 756.3 KB
دانلود
تفاهم نامه ستاد فناوری نانو
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 720.8 KB
دانلود
تفاهم نامه مرکز آموزش بازرگانی
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 1.2 MB
دانلود
تفاهم نامه مشترک میان مرکز ملی فرش ایران و اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
fahimirad | شنبه, 9 آذر 1398 | 844.3 KB
دانلود
تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مرکز ملی فرش ایران1397
fahimirad | يكشنبه, 24 تیر 1397 | 1.4 MB
دانلود
تفاهم نامه همکاری علمی - تحقیقاتی و پژوهشی بین موسسه رنگ و مرکز ملی فرش
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 426.7 KB
دانلود
تفاهم نامه همکاری مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 850.5 KB
دانلود
تفاهم نامه همکاری های مشترک مرکز ملی فرش ایران و پژوهشکده فرش ایران دانشگاه کاشان
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 1.1 MB
دانلود
تفاهم نامه کمیته امداد
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 776.3 KB
دانلود