ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401

بازاریابی وفروش فرش دستباف

مکان دوره : تهران-شهرستان تهران
زمان دوره : 19 تا 27 اردیبهشت 1396

هدف از اجرای دوره

- آشنایی با مفاهیم بازار یابی به منظور ایجاد رابطه ای پایدار بین فروشندگان ایرانی و مشتریان
- آشنایی با روشهای صحیح مذاکرات تجاری برای استفاده بهینه از فرصت ها
- آشنایی با روش های ارتباط با مشتری به منظور ورود هر چه بهتر در حوزه بازاریابی و فروش
- آشنایی با مبانی حضور در نمایشگاه¬ها برای استفاده بهینه از شرکت در نمایشگاه¬ها و در نتیجه فروش بیشتر
ضرورت اجرای دوره
فروش مقوله ای سرنوشت ساز در موفقیت کسب و کار است. فروش یک فن است که از مشکل ترين و درعین حال مهم ترين اجزای هر فعالیت بازرگانی است. درحال حاضر یکی از بزرگترین موانع توسعه هنر – صنعت فرش دستباف بازریابی و فروش این محصول ارزشمند با روش¬های صحیح و نوین است. در فضای رقابتی امروز روش های سنتی فروش و بازاريابی پاسخگوی نیاز مشتريان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است و آموزش حرفه ای فروشندگان فرش دستباف مهم ترين کلید موفقیت و رشد این هنر - صنعت خواهد بود.
برنامه دوره

جدول شماره 2) عناوين آموزشي دوره

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

1

روز اول

/ /1395

12- 8

اصول مفاهیم بازاریابی

ـ  مباني و مفاهیم پایه ای بازاريابي

ـ شناخت محيط بازاريابي

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

2

روز اول

/ /1395

18-14

اصول مفاهیم بازاریابی

ـ چرخه زندگي محصول

ـ رفتار مصرف كننده

ـ تقسيم بازار و انتخاب بازار هدف

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

3

روز دوم

/ /1395

12- 8

مدیریت ارتباط با مشتریان

ـ شناخت پایه ها و زیرساخت های مفهومی ارتباط با مشتری

ـ درک مفاهیم اصلی آن، شناخت نحوه کارکرد این سیستم در فروشگاه یا شرکت

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

4

روز دوم

/ /1395

18-14

مدیریت ارتباط با مشتریان

ـ چگونگی پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

5

روز سوم

/ /1395

12- 8

مبانی حضور در نمایشگاه­ها

ـ آشنایی با تکنیک های اطلاع رسانی و جذب مخاطبان به نمایشگاه

-آشنایی با شیوه های جذب بازدیدکنندگان به بازدید از غرفه

- آشنایی باشیوه برقراری ارتباط با بازدید

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

6

روز سوم

/ /1395

18-14

فروش حرفه ای با نگرش نو  

ـ اهداف بازاریابی

ـ استراتژی های مشتری مداری

ـ استراتژی های خدمات

ـ استراتژی های تیمی

ـ استراتژی ها و مانورهای مربوط به رقبا

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

 

 

 

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

7

روز چهارم

 / /1395

12- 8

فروش حرفه ای با نگرش نو  

ـ برنامه های بهبود سازمان فروش

ـ تکنیک های فروش

ـ پیش بینی فروش و بودجه بندی

ـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فروشندگان

ـ ويژگيهاي فروشندگان مؤفق

ـ ويژگيهاي فروشندگان نامؤفق

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

8

روز چهارم

 / /1395

16-14

مدیریت بازاریابی حرفه ای

ـ تهیه برنامه بازاريابي

ـ استراتژي هاي 4Ps

ـ بازاريابي B2B

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

9

روز چهارم

 / /1395

18-16

برگزاری آزمون

2

خودکار و برگه آزمون به تعداد فراگیران