ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
ترتیب براساس:
ردیف عنوان دوره نام استان زمان برگزاری دوره ثبت نام دوره
139703 آموزش مربیان قالیبافی استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز 20 تا 22 فروردین ماه 1397
139718 آموزش مدیران اتحادیه ها و تعاونی های تولیدکننده فرش دستباف استان کرمان- شهرستان کرمان 22 و 23 اردیبهشت 1397
139623 آشنایی راهنمایان گردشگری با فرش دستباف استان تهران- شهرستان تهران 15 تا 17 اسفندماه 1396
139711 آموزش سرپرستان کارگاه های قالیشویی استان البرز- شهرستان کرج 16 تا 18 اردیبهشت ماه 1397
139716 گردهمایی و کارگاه آموزشی روسای اتحادیه های صنفی تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف استان اردبیل- شهرستان سرعین 9 و 10 اردیبهشت ماه 1397
139507 آموزش مربیان قالیبافی استان البرز - شهرستان کرج 19 تا 21 بهمن1395
139604 آموزش سرپرستان کارگاه های قالیشویی استان البرز- شهرستان کرج 2 تا 4 اردیبهشت ماه 1396
139501 گردهمایی و کارگاه آموزشی روسای ادارات فرش سازمان های صنعت معدن وتجارت استان ها استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز 5 تا 7 آبان ماه 1395
139506 ارتقای مهارت رنگرزان استان کرمان- شهرستان کرمان 12 تا 14 بهمن ماه 1395
139503 آشنایی راهنمایان گردشگری با فرش دستباف استان اصفهان- شهرستان اصفهان- هتل شیخ بهایی 14 تا 16 آذرماه 1395
139504 اولین دوره آموزش خامه فروشان و ریس فروشان فرش دستباف استان تهران- شهرستان تهران- دانشگاه هنر 5 تا 7 بهمن ماه 1395
139607 بازاریابی وفروش فرش دستباف تهران-شهرستان تهران 19 تا 27 اردیبهشت 1396