شنبه, 01 مهر,1402

ارتقای مهارت رفوگران و مرمت کاران

مکان دوره : استان آذر بایجان شرقی - شهرستان تبریز
زمان دوره : 19تا21 فروردین ماه 1396

هدف از اجرای دوره

3ـ اطلاع رساني از آخرين قوانين و دستورالعملهاي مربوطه
4ـ پيشگيري از لطمات وارده به فرشهاي با ارزش و قديمي
ضرورت اجرای دوره
حفظ هويت و اصالت در انجام عمليات رفو و مرمت فرشهاي قديمي و هنري از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا ضروری است که افرادی که به این حرفه رو آورده اند و به تازگی در امر مرمت فرش مشغول گردیده اند با روشهای جدید عملیات آشنا گردند و همچنین از تجارب اساتید این رشته بهره مند گردند. در این راستا و با توجه به تنوع قالی-های ایرانی آموزش شناخت مواد و انواع بافتها نیز از ضروریات این دوره آموزشی می باشد. از موارد مهمی که در این دوره به آن پرداخته خواهد شد، شناخت نحوه صحیح استفاده از مواد و ابزار و همچنین شناخت و رعایت ایمنی و بهداشت توسط رفوگران خواهد بود.
برنامه دوره


 

رديف

عنـــاوين و سرفصلــهاي آمــــوزشي

ساعت آموزش

تجهیزات مورد نیاز

نظری

عملي

1

شناخت فرشها

3

-

 

شناخت انواع قاليها و زيراندازها، از لحاظ استان محل بافت و نوع گره به کار رفته در بافت آنها

الف: شهري

ب: عشايري

ج: روستايي

 

 

فضای آموزشی مجهز به ویدئو پروژکتور و تخته وایت برد

2

انواع چله­کشي و ريشه­کشي

2

3

 

چله­کشي براي فرشهاي قدمت­دار که نياز به سربافي يا حاشيه­بافي دارند.

الف: چله­کشي به صورت پتريس به عبارتي پيوند زدن بدون سوزن­کاري که فرش ذرتي است يا صاحب آن اجازه سوزن­کاري نمي­دهد.

ب: چله­کشي تخت، تک پود و چند پود

ج : چله­کشي لول

د: چله­کشي نيم­لول

 

 

برای بخش عملی

انواع نخ، انواع سوزن، تخته و قلاب

3

مواد اوليه و ابزارمورد مصرف

4

4

 

الف: شناخت نوع چله، پود، خامه، کرک، پشم، مرينوس، پنبه و ابريشم مورد مصرف در مرمت فرش دستباف

ب: شناخت نوع ريس از لحاظ کم تاب و پرتاب بودن (اصطلاحاً مغزدار يا پوک بودن پشم)

پ: تشخيص نوع (ضخامت و چند گرد بودن) و جنس چله­هاي به کار رفته در بافت فرش   (پشم، پنبه، ابريشم، کرک، تلفيقي (کرک و پشم يا نخ و ابريشم)

ت: تشخيص نوع و جنس الياف و نمره آن در پشم و کرک مرينوس و ابريشم

ج: تشخيص نوع مواد به کار رفته در هر منطقه

چ: شناخت رنگهاي به کار رفته در فرش

ح: به کارگرفتن ابزار مناسب در مرمت فرش

خ: شناخت انواع سوزنها و شماره­بندي آنها و به کارگيري سوزن­هاي مختلف متناسب با نقطه­هاي متفاوت آسيب ديدگي

 

 

برای بخش عملی انواع نخ چله و خامه، انواع ابزار مرمت به تعداد فراگیران

 
 

 

4

نحوه ارزيابي کار

2

ـ

الف: نحوه ارزيابي کلي کار در يک فرش آسيب ديده از لحاظ نقاط آسيب ديده و مواد مورد نياز

ب: نحوه محاسبه زمان و مدت کار همچنين محاسبه و تعيين اجرت و قيمت نهايي کار

ت: چگونگي دادن اعتماد کافي به مشتري از لحاظ کيفيت کار و اجرت دريافتي و زمان تحويل آن

 

 

5

ســاير موارد

3

2

الف: شناخت فرشهاي تجاري و خانه­داري

ب: نحوه ريشه­کشي فرشهاي خانه­داري که عدم دقت و مهارت لازم در اين کار باعث وارد شدن لطمات زياد به بازار مصرف و عدم استقبال شهروندان از رفوي فرش دستباف شده است.

پ: دادن آموزشهاي لازم به رفوگران به جهت جلوگيري از ادامه روند شيوه­هاي غلط رفو

ت: آموزش طريقه صحيح حفظ و نگهداري انواع دست بافته­ها مانند، فرش، تابلوفرش، گليم، گبه و ...

ج: محاسبه تناسب کار نسبت به ارزش فرش

ح: آموزش انجام صحيح مراحل کاري: دوگره­ها، شيرازه­دوزي،  نواردوزي، سرنخ گيري (تونه در رفتگي يا پود در رفتگي)

خ: سرنخ فرشها (تونه دررفتگي يا پود دررفتگي)

د: برطرف کردن عيوب فرش، پيش از قاليشويي يا بعد از شور، پرداخت و عرضه به مصرف کننده

 

 

جــمـع کـل سـاعـات

14

9

برگزاری آزمون

ا  ساعت