ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
ترتیب براساس:
ردیف عنوان دوره نام استان زمان برگزاری دوره ثبت نام دوره
139622 ارتقا مهارت رفوگران و مرمت کاران فرش دستباف مقدماتی استان آذربایجان غربی- شهرستان اورمیه 12تا14 اسفندماه 1396
139702 ارتقای مهارت رنگرزان (سطح پایه) استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان فارسان 28 تا 30 فروردین ماه 1397
139612 ارتقای مهارت رنگرزان (پیشرفته) استان اردبیل- شهرستان اردبیل 10 تا 12 بهمن ماه 1396
139602 ارتقای مهارت رفوگران و مرمت کاران استان آذر بایجان شرقی - شهرستان تبریز 19تا21 فروردین ماه 1396
139621 ارتقای مهارت رفوگران و مرمت کاران استان همدان - شهرستان همدان 14 تا 16 اسفندماه 1396
139613 ارتقای مهارت رنگرزان (سطح پایه) استان گلستان - شهرستان گرگان 17 تا 19 بهمن ماه 1396
139620 آموزش فروشندگان فرش دستباف استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد 15 تا 17 اسفندماه 1396
139515 ارتقا مهارت مربیان رفوگری و مرمت فرش دستباف استان تهران - شهرستان تهران 17تا19 اسفندماه 1395