پنجشنبه, 13 مهر,1402

ارتقای مهارت رفوگران و مرمت کاران

مکان دوره : استان همدان - شهرستان همدان
زمان دوره : 14 تا 16 اسفندماه 1396

هدف از اجرای دوره

1 –ارتقای مهارت و بازآموزی رفوگران با تجربه شاغل در منطقه همدان و مناطق همجوار به منظور افزایش مهارت های فنی و ارتباطی ایشان
2 – تکمیل مهارت های ویژه برای انجام فرایند صحیح رفوگری فرش¬های خانگی، تجاری و کهنه به منظور تثبیت شغل رفوگری در منطقه یاد شده و کاهش مراجعات تولید کنندگان فرش دستباف به تهران
ضرورت اجرای دوره
حفظ هویت و اصالت در انجام عملیات رفع عیب و تکمیل فرش های دستباف از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین منظور بسیاری از تولید کنندگان فرش دستباف مراحل رفع عیب و تکمیل فرش های تولیدی خود را به استان های نامی به لحاظ حرفه مرمت، از قبیل تهران و آذربایجان شرقی (تبریز) واگذار نموده و به رفوگران منطقه خود چندان اعتماد نمی کنند . بنابراین ارتقای مهارت رفوگران در دیگر مناطق مستعد به لحاظ امور مرتبط با مرمت انواع فرش دستباف باعث کاهش تقاضا و مراجعات به شهر های بزرگ شده و موجبات تثبیت شغل و افزایش درآمد برای رفوگران بومی مناطق یاد شده را به همراه خواهد داشت. به همین علت آموزش و ارتقای مهارت رفوگران در سطح تقریبا پیشرفته با رویکرد بهبود خدمات رفوگری فرش¬های دستباف خانگی، تجاری و کهنه برای رفوگران استان های همدان و دیگر استان¬های هم تراز با آن با همکاری و تحت نظارت انجمن صنفی رفوگران و مرمت کاران لازم و ضروری است.
برنامه دوره

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری (ساعت)

تجهيزات مورد نياز

 

تئوری

عملی

1

روز اول

/ /1396

12- 8

آشنایی با  مواداولیه و ابزار مناسب برای مرمت انواع فرش دستباف

ـ شناخت نوع چله ، خامه ، پود ، انواع پشم ،، پنبه و ابریشم مورد مصرف در مرمت فرش

ـ شناخت نوع ریس از لحاظ کم تاب و پرتاب بودن (اصطلاحا مغزدار یا پوک بودن پشم)

ـ تشخیص نوع ( ضخامت و چند گرد بودن ) و جنس چله های به کار رفته در بافت فرش

ـ تشخیص نوع و جنس الیاف و نمره آن در  ابریشم

 ـ تشخیص نوع مواد به کار رفته در انواع فرش بر اساس منطقه

 ـ  شناخت رنگ های به کار رفته در مرمت فرش

 ـ به کار گرفتن ابزار مناسب در مرمت فرش

ـ شناخت انواع سوزنها و شماره بندی آنها و به کار گیری سوزن های مختلف متناسب با

  نقطه های متفاوت آسیب دیدگی

 

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور و نمونه کار و ابزار آلات مرمت

نماز و ناهار

2

روز اول

/ /1396

18- 14

تاریخچه و شناخت انواع فرش دستباف

 - آموزش  تاریخچه و شناخت انواع قالی ها و زیر انداز ها ، از لحاظ استان محل بافت و نوع گره به کاررفته در بافت

الف: عشایری

ب: روستایی

ج: شهری

شناخت آسیب دیدگی های پیش از تولید و پس از مصرف

 

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور  به همراه 3نمونه فرش

3

روز دوم

/ /1396

10- 8

سرویس­کاری و تکمیل(خدمات تکمیلی فرش­های نو)

1ـ دوگره- شیرازه- سرنخ- چرم­دوزی

2ـ انواع 2گره

3ـ انواع شیرازه

3ـ انواع سرنخ زنی

روشهای دوخت در فرآیند چرم دوزی

1

1

قیچی- درفش- انواع سرنخ – انواع سوزن – فرش 12متری

نماز و ناهار

4

روز دوم

12-10

انواع چله کشی و ریشه کشی

چله­کشي براي فرشهاي قدمت­دار که نياز به سربافي يا حاشيه­بافي دارند.

الف: چله­کشي به صورت پتريس به عبارتي پيوند زدن بدون سوزن­کاري که فرش ذرتي است يا صاحب آن اجازه سوزن­کاري نمي­دهد.

ب: چله­کشي تخت، تک پود و چند پود

ج : چله­کشي لول

د: چله­کشي نيم­لول

1

 

1

 

برای بخش عملی

انواع نخ، انواع سوزن، تخته و قلاب

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری  (ساعت)

تجهيزات مورد نياز

 

 

تئوری

عملی

5

روز دوم

/ /1396

18- 14

شناسایی و رفع انواع آسیب­های فرش دستبافِ خانگی، تجاری و کهنه(بخش اول)

ـ سوراخ ها، ترک ها، پارگی ها (سر، وسط و بغل)

ـ جور کردن پشم، رنگ و نوع مواد

ـ پرداخت کاری (تکمیل فرش)

 

-

4

برای بخش عملی

انواع نخ، انواع سوزن، تخته و قلاب

6

روز سوم

12-8

شناسایی و رفع انواع آسیب­های فرش دستبافِ خانگی، تجاری و کهنه(بخش دوم)

ـ سوراخ ها، ترک ها، پارگی ها (سر، وسط و بغل)

ـ جور کردن پشم، رنگ و نوع مواد

ـ پرداخت کاری (تکمیل فرش)

 

-

4

برای بخش عملی

انواع نخ، انواع سوزن، تخته و قلاب

نماز و ناهار

7

روز سوم

16-14

مبانی ارتباط صحیح  با مشتری

ـآشنایی با فن بیان

ـ اصول مذاکره

2

-

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور 

8

روز سوم

16-14

آزمون تئوری پایان دوره و بررسی کارهای عملی فراگیران

1

1

-

جمع کل

24 ساعت