ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
  

پردیس پارسی قسمت دوم

قالي ايراني سياستها و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران (1393/06/02)
میهان برنامه: علی یزدانی