ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
  

پردیس پارسی قسمت سوم

حضور در نمایشگاه های خارجی فرش و گزارش بیست و سومین نمایشگاه فرش ایران (1393/06/03)
میهان برنامه: ناصر نيشابوري و عباس جنتي كاشاني