ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
  

پردیس پارسی قسمت دوازدهم

تبلیغات برون مرزی فرش دستباف و ورود به بازارهای جدید ( با اشاره به بازار چین ) (1393/08/05)
میهان برنامه: مسعود كمال اردكاني