یکشنبه 25 آذر 1397
EN

اخبار

امکان بهره مندی قالیبافان روستایی از بیمه اجتماعی

امکان بهره مندی قالیبافان روستایی از بیمه اجتماعی
قالیبافان و شاغلان حرفه های مرتبط می توانند همانند سایر اقشار روستایی یا ساکن در شهرهای کمتر از 20 هزار نفر، از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، رسالت صندوق یادشده ارایه خدمات اجتماعی به همه ساکنان روستاها و شهرهای کوچک است و قالیبافان جامانده از بیمه تامین اجتماعی نیز می توانند با مراجعه به کارگزاری های تعیین شده در سایت roostaa.ir از مزایای این صندوق بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، نقل قولی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر امکان بیمه شدن 600 هزار نفر قالیباف از این طریق موجب پدید آمدن برخی ابهامات و پرسش ها در این زمینه شد که شایسته است اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.

بر این اساس شایان ذکر است این امکان برای همه ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر فراهم است و در این میان تشکل ها و نهادهای مرتبط با فرش می توانند نقش تسهیلگر در معرفی متقاضیان به صندوق را ایفا کنند. در همین راستا تاکنون «سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد» و نیز «اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف شهری و روستایی کشور» اقدام به انعقاد تفاهم نامه هایی با صندوق یادشده کرده اند.

 

شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر:
*     سکونت در روستا و یا مناطق عشایری که باید به تأیید شورای اسلامی روستا و یا سازمان امور عشایری رسیده باشد.

   * تابعیت جمهوری اسلامی ایران
*    داشتن حداقل 18 سال سن و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان اعم از متأهل یا مجرد
 *   عقد قرار داد  و پرداخت 5 درصد سطح درآمدی انتخابی بیمه شده بعنوان حق بیمه
  نکته : حق بیمه د راین صندوق 15 درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده می باشد که 5 درصد آن را بیمه شده پرداخته و 10 درصد آن را دولت تأمین می کند.

جدول سطوح پرداختی حق بیمه در سالجاری

*  در سالهایی که مناطق روستائی و عشایری دچار خشکسالی، آفت زدگی، مرگ و میر دام و یا بروز حوادث غیر مترقبه شود دولت علاوه بر سهم خود سهم بیمه شده روستائی و عشایری  را نیز پرداخت می کند.
 

مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
  
    1مزایای مستمری پیری:

 هر زن و مرد روستائی و عشایری که حداقل 65 سال سن و حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ، می تواند از مزایای مستمری پیری استفاده نماید و حقوق حداقل معادل دو سوم درآمد انتخاب شده ای که در همان سال حق بیمه از آن کسر شده است، دریافت می کند.

     2از کارافتادگی  کلّی در اثر حادثه ناشی از کار:

 چنانچه روستائی در اثر حوادث ناشی از کار توسط کمیسیونهای پزشکی صندوق از کارافتاده  کلّی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه می تواند تا پایان عمر و پس از آن وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده کند.
     3.   از کار افتادگي  کلّی غير ناشي از کار:

   هر روستائی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار، از کار اقتاده شود و به تشخیص کمیسیونهای پزشکی صندوق از کار افتادگی  او کلی و به پس از بیمه  شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل یکسال سابقه بیمه و بشرط آنکه حق بیمه 90 روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزایای مستمری از کارافتادگی استفاده می کند. با توجه به نبود شرط سقف سنی در عضویت در صندوق افراد مسن هنگام ورود از کارافتاده قبل از نامنویسی محسوب می شوند.

     4برخورداری بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی از مستمری:

    افراد تحت تکفل  بیمه شدهای که در اثر حادثه ناشی از کار فوت نماید ، با هر میزان سابقه پزداخت بیمه ، مشمول مستمری بازماندگان خواهند بود و بازماندگان تحت تکقل بیمه شده متوفی در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار که حداقل یک سال از شروع عضویت وی در صندوق گذشته و بشرط آنکه حق بیمه 90 روز متصل به زمان وقوع وفات خود را پرداخت کرده باشد بر طبق مقررات صندوق مشنمول دریافت مستمری می باشند.


     5نقل وا نتقال سوابق:
   نقل و انتقال بین صندوق و سایر صندوقها مثل سازمان تأمین اجتماعی ، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح به این صندوق و بالعکس

محدودیت های صندوق:

  • پوشش درمانی خاصی در این بیمه لحاظ نشده و خدمات درمانی ارایه شده در این طرح موکول به استفاده از خدمات درمات بیمه سلامت ایرانیان است و خدمات کمتری نسبت به بیمه تامین اجتماعی دارد.
  • کامل نبودن میزان پرداخت حقوق بازنشستگی در این طرح(حد اکثر سقف پرداخت برای سالجاری 800000 تومان می باشد)

مثال: اگر شخص 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، 5 سال سابقه مثبت به آن  توسط صندوق اضافه شده و دو سوم حقوق سطح انتخابی درآمد  را بعنوان مستمری دریافت می کند. دریافت حقوق کامل  سطح انتخابی درآمد منوط به  30 سال سابقه بیمه پردازی می باشد.

  • الزام پرداخت یکجا حق بیمه در شروع هر سال
  • برغم قابلیت انتقال سوابق بیمه پردازی از بیمه اجتماعی قالیبافان به صندوق یاد شده و بالعکس این انتقال در هر دو صورت شامل پرداخت هزینه مابه التفاوت می باشد.
خبرنگار آزمایشی امتیاز به خبر :

فیلم

ارسال نظرات

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.