طراحی سایت
دوشنبه 30 فروردین 1400
EN

اخبار

(آرشیو سال 1391)

المپیاد هفتم سال 91

المپیاد هفتم سال 91

هفتمین دوره المپیاد فرش ایران در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی برگزار گردید و نتایج آن اعلام گردید