چهارشنبه, 12 مهر,1402
عنوان چکیده واژگان کلیدی دانلود
بررسی طرح و رنگ قالی شاهسون شمال غرب ایران

از ویژگی های مهم دست بافته های شاهسونی توجه بافندگانش به خصلت های تصویری می باشد. آشنایی با نگرش های سنتی لحاظ شده در این قالی های شاهسونی و بررسی کیفیت بصری آنها به عنوان یک ضرورت می تواند،

شمال غرب ایران، اتحادیه شاهسون، طرح و رنگ قالی شاهسون، جغرافیای فرش شاهسون.
بررسی بازار و ارائه برنامه تبلیغاتی برای معرفی فرش دستباف ایرانی در چین

این پژوهش در سه بخش تنظیم شده است. دو بخش اول شامل مطالعهی مخاطبان و مطالعهی بازار، به پژوهش در بازار فرش دستباف چین میپردازد، و بخش سوم- فصل پنجم- طرحی برای آغاز فعالیت ترویج و تبلیغ فرش در چین ار...

تصویر ذهنی مخاطبان، بازار چین، ترویج و تبلیغ
شناسایی تمایلات و سلایق خریداران فرش دستباف در بازارهای هدف (مطالعه موردی: بازار فرش دستباف کردستان عراق)

یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان فرش دستباف،‌ شناسایی سلایق و تمایلات مشتریان در بازارهای هدف صادراتی می باشد. درک صحیح از تمایلات مشتریان می تواند به توسعه صادرات این محصول گرانبها منجر...

فرش دستباف، تمایلات، سلایق، بازار هدف کردستان عراق
بررسی اثر بخشی تسهیلات مشاغل خانگی فرش دستباف ارائه شده به بافندگان خانگی فرش دستباف

این پژوهش با هدف ارزیابی میزان و چگونگی اثرگذاری وام مشاغل خانگی پرداخت شده به قالیبافان در ایجاد شغل و درآمد، انجام شده تا در نهایت با بررسی دقیق موضوع، راهکارهایی برای تغییر و تحول و اصلاح تامین ...

اثربخشی، تسهیلات، قالیبافان، فرش دستباف، مشاغل خانگی
بررسی سهم بازار فرش دستباف فرش ایران نسبت به رقبا در بازار سنگاپور و ارائه خط مشی های دفاعی

ناپایداری منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و مشکلات ناشی ازاقتصاد تک محصولی، لزوم توجه به صادرات غیرنفتی را در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر کرده است.

فرش دستباف- سهم بازار- نسبت تمرکز- شاخص هرفیندال- بازاریابی بین الملل- صادرات غیرنفتی- سیاست های ارزی و تجاری- سیاست های قیمتی و غیرقیمتی- آمیخته بازاریابی- سهم عاطفی بازار- راهبردهای بازاریابی