دوشنبه, 07 خرداد,1403
عنوان چکیده واژگان کلیدی دانلود
بررسی وضعیت کارگاههای رنگرزی استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل هنرمندان، محققان و استاد کاران قرار گرفته است.در فرش دست باف ایرانی رنگ همواره نقش به سزایی در معرفی و تاثیر گذاری آن به عنوان یک کالای با ارزش ایفا کرده است. رنگ، کارگاه های رنگرزی، فرش دستباف، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل.
بررسی وضعیت موجود کارگاههای رنگرزی استان اصفهان

استان اصفهان یکی از پیشگامان فرش دستباف ایران است. فرش اصفهان، فرش نائین و فرش کاشان برندهایی جهانی هستند که بی شک حکایت از کیفیت آنها دارد. یکی از رموز این موفقیت، در رنگرزی الیاف طبیعی این فرشها ...

وضعیت موجود کارگاه رنگرزی، روش رنگرزی، اصفهان
شناخت مواد اولیه، بافت، دار و ابزار، چله کشی و چله دوانی و مکانیزم فنی بافت در سه استان "کردستان، مرکزی و همدان "

تولید فرش دستباف در جای جای کشور ایران گسترده است. در هر منطقه با توجه به شیوه تولید، مواد اولیه، رنگرزی و رنگ بندی، طرح و نقشه و ... تنوع فراوانی برای این محصول هنری ایجاد نموده است. و یکی از بهتر...

فرش همدان، فرش کردستان، فرش مرکزی
مستند سازی شیوه های طراحی و رنگ آمیزی نقشه فرش دستباف اراک

دردوره معاصربابه کارگیري فن آوري هاي جدیدوجایگزین شدن فرش ماشیني ودرنتیجه كاهش تولیدواستفاده ازفرش دستباف،شناخت صحیح اصالت هاي فرهنگي

فرش،فرشاراک،مستندسازي،شیوه هايطراحيورنگ آمیزي،نقشهفرش
شناخت مواد اولیه دار، ابزار، چله کشی و چله دوانی و مکانیزم فنی بافت (چهارمحال بختیاری، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر)

استان فارس و چهار محال و بختیاری ازگذشته بسیاردور از مهم ترین و بزرگ ترین مراكز ایل نشینی و بافت به شمار می رفتند. مهمترین ایلات بافنده ( قشقایی، خمسه، ممسنی و بختیاری) در این مناطق به بافت انواع د...

چهارمحال و بختياري، فارس،کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فرش،مواد اوليه، بافت، دار و ابزار، چله كشي، چله دواني ،رنگرزی، پشم
شناخت مواد اولیه، دار، ابزار، چله کشی و چله دوانی و مکانیزم فنی بافت (یزد، کرمان و اصفهان)

ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ و مطرح فرش دستباف درجهان است و پیشینه‌ای غنی در این زمینه دارد. حفظ و احیای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از جمله فرش دستباف در گرو پژوهش و فعالیت‌های علمی ...

قالی دستباف، مواداولیه، دار و ابزار، چله‌کشی و چله‌دوانی، مکانیزم فنی بافت، استان‌های اصفهان، کرمان و یـزد.